Update:
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 17 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 16 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 15 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 14 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
 
   
  Update: 11/04/2557
กำหนดการรับแบบสัมภาษณ์นักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2557 ภาคปกติและภาคกศ.ป.ป. ประเภทผู้กู้รายเก่าที่ไม่ย้ายสถานศึกษา (ชั้นปีที่ 2-5) : 11/04/2557
ปฏิทินการปฏิบัติงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ประเภทผู้กู้รายเก่าที่ไม่ย้ายสถานศึกษา (ชั้นปีที่ 2-5) : 26/03/2557
ใบเสร็จค่าเทอม เทอม2 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่3) : 22/03/2557
ข่าวประชาสัมพันธ์!! สำหรับนักศึกษาผู้ประสงค์ขอกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2557 : 14/03/2557
ภาพรวมการให้กู้ยืมเงิน กองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2557 : 05/03/2557
 
     
   
  Update: 21/03/2557
ประกาศแจ้งวันที่งานกิจกรรมนักศึกษาปิดให้บริการ : 21/03/2557
เปิดให้ซ่อมกิจกรรม ครั้งที่ 7/2556 (ปิดระบบ ประกาศรายชื่อ จำนวน 90คน) : 25/01/2557
รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มรพส. ปีการศึกษา 2557 : 02/01/2557
ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2557 : 24/10/2556
เปิดให้ซ่อมกิจกรรม ครั้งที่ 6/2556 (หมดเขตลงชื่อ 19 ส.ค. 56 หรือเมื่อครบตามจำนวน) *ให้ผ่าน 2 กิจกรรม* : 16/08/2556
 
   
  Update: 8/1/2557, 11:32:49
งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดมอบทุนการศึกษาจากบุตรและญาตินางวิภาพรรณ สุกัณฑา : 8/1/2557, 11:32:49
งานทุนการศึกษา ส่งมอบเงินทุนการศึกษาโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับอุดมศึกษา" : 8/1/2557, 11:02:21
การประชุมทุนทั่วไป (ให้เปล่า) ปีการศึกษา 2556 : 3/1/2557, 11:41:13
งานทุนการศึกษา จะจัดประชุมนักศึกษาทุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556 : 9/12/2556, 14:20:57
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน : 3/12/2556, 15:02:41
 
     
   
  Update: 07/10/2554
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิค : 07/10/2554
ทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัย อุ่นเครื่อง : 24/07/2554
มหาวิทยาลัย เตรียมทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 24 : 21/07/2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 19 : 21/07/2554
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ปีการศึกษา 2554 : 21/07/2554
 
   
  Update: 18/4/2557, 14:55:40
รับสมัครนักศึกษาทำงาน เก็บแบบสอบถามกับสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 18/4/2557, 14:55:40
รับสมัครนักศึกษาเก็บแบบสอบถามกับสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มรพส. : 10/4/2557, 13:38:09
บริษัทโตโยต้า พิษณุโลก รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง : 10/4/2557, 11:24:07
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) รับสมัครวิศวกรโทรคมนาคม(ศูนย์เพชรบูรณ์) : 10/4/2557, 11:16:49
ร้านอาหาร @E-library รับสมัครงานหลายอัตรา : 9/4/2557, 09:12:40
 
     
   
  Update: 03/03/2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชาย ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ประจำปี 2557 ตามภูมิลำเนาทางทหาร : 03/03/2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชาย ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2555 ตามภูมิลำเนาทางทหาร : 26/02/2556
ประกาศการผ่อนผันทหาร สำหรับ นศ.ชายเกิดพ.ศ. 2535 สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งเเต่วันที่ 1 พ.ย. 55 ถึง วันที่ 31 ม.ค. 56 นี้ (หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น) : 01/11/2555
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร สังกัด ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2555 : 13/06/2555
 
   
  Update: 17/03/2557
ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วย Open Source Software : 17/03/2557
บริษัท บีโต้ฟาร์มาซี รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง : 14/03/2557
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย เปิดรับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2557 : 14/03/2557
บริษัท กานต์นิธิ รับสมัครงานหลายอัตรา : 21/02/2557
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด : 28/01/2557
 
     
   
  Update: 19/07/2554
ขอให้ นศ.ใหม่ รหัส 54 ส่งตัวเเทนมารับผลการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ณ ห้องงานอนามัยเเละสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป : 19/07/2554
 
   
  Update: 10/04/2557
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเสนอผลงานประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว Young Gen Anti-Corruption : 10/04/2557
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากล : 10/04/2557
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มอบกระเช้าของขวัญให้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 03/01/2557
มีนักศึกษาเก็บเงินได้บริเวณตลาดนัดหน้าหอพักทะเลแก้วนิเวศ : 17/09/2556
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 และชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว : 04/09/2556
อินทัช จัดโครงการ"จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช" : 09/08/2556
 
     
   
  Update: 03/02/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 03/02/2557
นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลด่วน! : 17/12/2556
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล เพิ่มเติม : 17/10/2556
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 17/10/2556
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินประกันฯ ด่วน : 05/09/2556
นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่องานประกันอุบัติเหตุด่วน! : 13/08/2556
 
 
     
You're visitor number
Start on 28/07/2552
 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7056, 0-5526-7078, 0-5526-7000 ต่อ 315, 316, 256 หมายเลขภายใน 9601