Update:
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 17 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 16 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 15 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 14 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
 
   
  Update: 02/10/2557
ใบเสร็จค่าเทอม เทอม 1 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่1)ออกแล้ว : 02/10/2557
แจ้งทราบ!! งานทุนการศึกษา ย้ายสถานที่ จากชั้น 1 เป็นชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา : 25/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 3 : 18/09/2557
ข่าวดี!!ประกาศผลการพิจารณาสำหรับผู้กู้รายเก่าที่รอกยศ.จัดสรรวงเงินเพิ่มเติม : 18/09/2557
ผลการพิจารณาให้กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 : 12/09/2557
 
     
   
  Update: 12/10/2557
เปิดให้ซ่อมกิจกรรม ครั้งที่ 4/2557 (ปิดระบบและประกาศรายชื่อ) : 12/10/2557
เปิดให้ซ่อมกิจกรรม ครั้งที่ 3/2557 (ปิดระบบและประกาศรายชื่อ จำนวน 36คน) : 01/10/2557
เปิดให้ซ่อมกิจกรรม ครั้งที่ 2/2557 (ปิดระบบและประกาศรายชื่อ) : 17/09/2557
ประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกิน : 14/09/2557
เปิดให้ซ่อมกิจกรรม ครั้งที่ 1/2557 (ปิดระบบและประกาศรายชื่อ 30 คน) : 02/09/2557
 
   
  Update: 29/9/2557, 08:35:01
ประชุมนักศึกษาทุนทั่วไป ประจำปี 2557 : 29/9/2557, 08:35:01
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2557 : 25/9/2557, 02:22:57
รับสมัครนักศึกษาทุน ประเภททุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 : 27/6/2557, 08:25:33
การพิจารณาทุนการศึกษา Aksel T. Schau โดย ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร : 6/6/2557, 10:11:43
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา (ฟูลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship program : 30/5/2557, 14:00:07
 
     
   
  Update: 07/10/2554
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิค : 07/10/2554
ทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัย อุ่นเครื่อง : 24/07/2554
มหาวิทยาลัย เตรียมทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 24 : 21/07/2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 19 : 21/07/2554
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ปีการศึกษา 2554 : 21/07/2554
 
   
  Update: 9/10/2557, 09:40:07
ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทสตั๊ดดี้ พลัส จำกัด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ : 9/10/2557, 09:40:07
ด่วน! สถาบันการศึกษาเอกชนกำลังขยายงานต้องการรับบุคลากรเพิ่มเติม จำนวน 8 อัตรา : 9/9/2557, 04:24:06
ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ เวลา 08.30 น. : 28/7/2557, 03:59:06
รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2557 : 27/6/2557, 08:30:26
บริษัทโตโยต้า พิษณุโลก รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง : 10/4/2557, 11:24:07
 
     
   
  Update: 14/09/2557
ประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกิน : 14/09/2557
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี พ.ศ. 2557 : 29/05/2557
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี พ.ศ. 2557 : 29/05/2557
การรับสมัครและรายตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2557 : 26/05/2557
 
   
  Update: 17/03/2557
ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วย Open Source Software : 17/03/2557
บริษัท บีโต้ฟาร์มาซี รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง : 14/03/2557
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย เปิดรับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2557 : 14/03/2557
บริษัท กานต์นิธิ รับสมัครงานหลายอัตรา : 21/02/2557
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด : 28/01/2557
 
     
   
  Update: 19/07/2554
ขอให้ นศ.ใหม่ รหัส 54 ส่งตัวเเทนมารับผลการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ณ ห้องงานอนามัยเเละสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป : 19/07/2554
 
   
  Update: 26/09/2557
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสีอะวอร์ดกับผลิตภัณฑ์ตราม้า : 26/09/2557
ประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกิน : 14/09/2557
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายค่านิยม 12 ประการ : 13/09/2557
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศณษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ : 25/08/2557
โครงการ "ออกค่าย...ได้ยิ้ม" ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ : 03/08/2557
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจส่งประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ : 24/06/2557
 
     
   
  Update: 24/10/2557
นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลด่วน! : 24/10/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 16/09/2557
นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลด่วน! : 30/06/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 06/06/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 03/02/2557
นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลด่วน! : 17/12/2556
 
 
     
You're visitor number
Start on 28/07/2552
 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7056, 0-5526-7078, 0-5526-7000 ต่อ 315, 316, 256 หมายเลขภายใน 9601