ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดออกแบบเสื้องานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพิบูล ปี 2566

สมาคมศิษย์เก่า และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดออกแบบเสื้องานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพิบูล ปี 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ข่าวประกาศ

ประกาศทั้งหมด

บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน

  #ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นและหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ให้บุคลากรได้ประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจากการเกิดโรคและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดจัดบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 2 รอบ คือ • วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ข้าราชการ/ ข้าราชการบำนาญ (เบิกตรง) และ • วันพุธที่ 18 ตุลาคม …

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกองพัฒนานักศึกษา