Update:
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 17 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 16 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 15 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 14 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
 
   
  Update: 06/05/2558
รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาร่วมแสดงละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช : 06/05/2558
เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์มการทำกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กยศ. : 04/05/2558
ประกาศ!! การบันทึกชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักศึกษาที่ทำกิจรรมภายนอกมหาวิทยาลัย : 29/04/2558
ตรวจสอบรายชื่อผู้ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่าที่ไม่ย้ายสถานศึกษา รหัส 54-57 ติดต่อที่คณะเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา : 29/04/2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 19/04/2558
 
     
   
  Update: 25/03/2558
เปิดให้ซ่อมกิจกรรม ครั้งที่ 9/2557 (ปิดระบบและประกาศรายชื่อ) : 25/03/2558
ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติ : 23/02/2558
เปิดให้ซ่อมกิจกรรม ครั้งที่ 8/2557 (ปิดระบบ เนื่องจากมีผู้ชื่อลงครบตามจำนวน) : 23/02/2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา : 13/01/2558
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา : 12/01/2558
 
   
  Update: 24/3/2558, 02:52:12
งานทุนการศึกษา จัดมอบทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2557 : 24/3/2558, 02:52:12
งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดมอบทุนการศึกษาคุณจริษฐา ตัณฑ์เจริญรัตน์ : 12/2/2558, 07:47:29
การให้ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นปีที่ 4) ปีการศึกษา 2558 ของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา : 22/1/2558, 09:02:15
นักศึกษาทุนทั่วไป ปีการศึกษา 2557 จัดทำ ส.ค.ส. และเรียงความเพื่อจัดส่งให้กับผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา : 3/12/2557, 10:15:11
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2557 : 28/11/2557, 14:43:12
 
     
   
  Update: 07/10/2554
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิค : 07/10/2554
ทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัย อุ่นเครื่อง : 24/07/2554
มหาวิทยาลัย เตรียมทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 24 : 21/07/2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 19 : 21/07/2554
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ปีการศึกษา 2554 : 21/07/2554
 
   
  Update: 17/5/2558, 02:02:27
นักศึกษา มรพส. ทุกคน จะต้องบันทึกข้อมูลระเบียนสะสม online ตามประกาศมหาวิทยาลัยนะคะ นักศึกษาต้องคลิก "ลงทะเบียน" เพื่อกำหนดรหัสผ่าน จึงจะ "เข้าสู่ระบบ" ใครมีรหัสผ่านแล้วปรับปรุงข้อมูลได้เลยค่ะ http://202.29.80.22/admin/student_record/ : 17/5/2558, 02:02:27
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) #มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานหลายอัตราและนักศึกษาฝึกงาน คลิก >>> https://www.facebook.com/guidance.psru/posts/990579217619646 : 14/5/2558, 06:15:12
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในกรอบแนวคิด "อ่านเปลี่ยนชีวิต...ชวิตดีได้ด้วยการอ่าน" : 16/4/2558, 07:28:11
กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการหรือตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน : 16/4/2558, 06:55:53
รับสมัครนักศึกษาทำงาน รายได้ 500 บาท /วัน : 15/4/2558, 06:07:54
 
     
   
  Update: 02/02/2558
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชาย ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ประจำปี 2558 ตามภูมิลำเนาทางทหาร : 02/02/2558
ประกาศการขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2558 : 30/10/2557
ประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกิน : 14/09/2557
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี พ.ศ. 2557 : 29/05/2557
 
   
  Update: 17/03/2557
ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วย Open Source Software : 17/03/2557
บริษัท บีโต้ฟาร์มาซี รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง : 14/03/2557
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย เปิดรับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2557 : 14/03/2557
บริษัท กานต์นิธิ รับสมัครงานหลายอัตรา : 21/02/2557
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด : 28/01/2557
 
     
   
  Update: 19/07/2554
ขอให้ นศ.ใหม่ รหัส 54 ส่งตัวเเทนมารับผลการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ณ ห้องงานอนามัยเเละสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป : 19/07/2554
 
   
  Update: 17/05/2558
ให้นักศึกษา มรพส. ทุกคน บันทึกข้อมูลระเบียนสะสม online : 17/05/2558
olo : 16/05/2558
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) #มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานหลายอัตราและนักศึกษาฝึกงาน : 14/05/2558
ให้นักศึกษาบันทึกและปรับปรุงข้อมูล “ระเบียนสะสม online” ประจำปีการศึกษา 2558 : 02/05/2558
ประกาศรายชื่อ และนัดเวลาประชุมทีมงาน Staff นักศึกษาทำงานงานประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 : 19/04/2558
กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการหรือตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน : 16/04/2558
 
     
   
  Update: 04/12/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 04/12/2557
นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลด่วน! : 24/10/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 16/09/2557
นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลด่วน! : 30/06/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 06/06/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 03/02/2557
 
 
     
You're visitor number
Start on 28/07/2552
 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7056, 0-5526-7078, 0-5526-7000 ต่อ 315, 316, 256 หมายเลขภายใน 9601