Update:
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 17 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 16 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 15 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 14 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
 
   
  Update: 21/08/2557
ข่าวดี !! มรพส. เปิดรับสมัครผู้ประสงค์ขอกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2557 ทุกประเภท กำหนดส่งแบบสัมภาษณ์วันที่ 1-3 กันยายน 2557 นี้ : 21/08/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืม ประเภทผู้กู้รายเก่าที่ย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น(รหัส57) และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2557 : 21/08/2557
ตรวจสอบรายชื่อผู้ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา(รหัส57) และรายใหม่ทุกชั้นปี เข้ารับการสัมภาษณ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา : 13/08/2557
นักศึกษาใหม่(รหัส 57) ที่ประสงค์กุ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษาและพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 : 01/08/2557
แจ้งทราบ สำหรับนักศึกษา กยศ. ใน 2 สาขา คือ สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 4 และ 5 : 27/07/2557
 
     
   
  Update: 27/08/2557
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2557 : 27/08/2557
นักศึกษาภาคกศ.ป.ป. ติดต่อถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ที่กองบริการการศึกษา ด่วนภายใน 23 ส.ค.57 : 22/08/2557
กำหนดการการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 : 16/07/2557
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 : 16/07/2557
ประกาศแจ้งวันที่งานกิจกรรมนักศึกษาปิดให้บริการ : 08/05/2557
 
   
  Update: 27/6/2557, 08:25:33
รับสมัครนักศึกษาทุน ประเภททุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 : 27/6/2557, 08:25:33
การพิจารณาทุนการศึกษา Aksel T. Schau โดย ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร : 6/6/2557, 10:11:43
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา (ฟูลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship program : 30/5/2557, 14:00:07
มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 : 2/5/2557, 16:17:19
งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดมอบทุนการศึกษาจากบุตรและญาตินางวิภาพรรณ สุกัณฑา : 8/1/2557, 11:32:49
 
     
   
  Update: 07/10/2554
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิค : 07/10/2554
ทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัย อุ่นเครื่อง : 24/07/2554
มหาวิทยาลัย เตรียมทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 24 : 21/07/2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 19 : 21/07/2554
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ปีการศึกษา 2554 : 21/07/2554
 
   
  Update: 28/7/2557, 03:59:06
ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ เวลา 08.30 น. : 28/7/2557, 03:59:06
รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2557 : 27/6/2557, 08:30:26
บริษัทโตโยต้า พิษณุโลก รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง : 10/4/2557, 11:24:07
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) รับสมัครวิศวกรโทรคมนาคม(ศูนย์เพชรบูรณ์) : 10/4/2557, 11:16:49
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง Service Engineer หลายอัตรา : 31/3/2557, 09:42:22
 
     
   
  Update: 29/05/2557
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี พ.ศ. 2557 : 29/05/2557
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี พ.ศ. 2557 : 29/05/2557
การรับสมัครและรายตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2557 : 26/05/2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชาย ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ประจำปี 2557 ตามภูมิลำเนาทางทหาร : 03/03/2557
 
   
  Update: 17/03/2557
ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วย Open Source Software : 17/03/2557
บริษัท บีโต้ฟาร์มาซี รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง : 14/03/2557
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย เปิดรับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2557 : 14/03/2557
บริษัท กานต์นิธิ รับสมัครงานหลายอัตรา : 21/02/2557
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด : 28/01/2557
 
     
   
  Update: 19/07/2554
ขอให้ นศ.ใหม่ รหัส 54 ส่งตัวเเทนมารับผลการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ณ ห้องงานอนามัยเเละสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป : 19/07/2554
 
   
  Update: 25/08/2557
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศณษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ : 25/08/2557
โครงการ "ออกค่าย...ได้ยิ้ม" ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ : 03/08/2557
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจส่งประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ : 24/06/2557
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจแข่งขันวาดภาพระบายสี : 21/06/2557
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ : 20/06/2557
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 43 : 19/06/2557
 
     
   
  Update: 30/06/2557
นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลด่วน! : 30/06/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 06/06/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 03/02/2557
นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลด่วน! : 17/12/2556
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล เพิ่มเติม : 17/10/2556
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 17/10/2556
 
 
     
You're visitor number
Start on 28/07/2552
 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7056, 0-5526-7078, 0-5526-7000 ต่อ 315, 316, 256 หมายเลขภายใน 9601