ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2565

งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา #จะดำเนินการแจกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่นักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2565 หลักสูตร 5 ปี (รหัส 61), หลักสูตร 4 ปี (รหัส 62) และหลักสูตร 2 ปี (รหัส 64)  ที่ผ่านกิจกรรมครบทุกกิจกรรมแล้ว (Link: ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม http://202.29.80.144/activity/ ) โดยวิธีการ #ติดต่อรับด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 25 – 31 …

ข่าวประกาศ

ประกาศทั้งหมด

เปิดรับสมัครผู้นำองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ 8 คณะ เปิดรับสมัครผู้นำองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 👉👉ในระหว่างวันที่ 7 -1 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ดังนี้ 💎ตำแหน่ง สมาชิกสภานักศึกษา 💎ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 💎ตำแหน่ง ประธานสโมสรนักศึกษา …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกองพัฒนานักศึกษา