Update:
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 17 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 16 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 15 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 14 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
 
   
  Update: 24/02/2558
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ปีการศึกษา 2557 : 24/02/2558
คืนเอกสารสัญญาคู่ฉบับประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษา กยศ. ชั้นปีสุดท้าย : 21/02/2558
รายชื่อนักศึกษา ช่วยงานจิตอาสา โครงการปลูกจิตสำนึก นักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 ก.พ. 58 : 05/02/2558
รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานโครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้นปีสุดท้าย : 05/02/2558
งานทุนการศึกษา จัดการประชุมปลูกจิตสำนึกนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2557 : 04/02/2558
 
     
   
  Update: 23/02/2558
ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติ : 23/02/2558
เปิดให้ซ่อมกิจกรรม ครั้งที่ 8/2557 (ปิดระบบ เนื่องจากมีผู้ชื่อลงครบตามจำนวน) : 23/02/2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา : 13/01/2558
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา : 12/01/2558
เปิดให้ซ่อมกิจกรรม ครั้งที่ 7/2557 (หมดเขตลงชื่อ 5 ม.ค.58) : 26/12/2557
 
   
  Update: 12/2/2558, 07:47:29
งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดมอบทุนการศึกษาคุณจริษฐา ตัณฑ์เจริญรัตน์ : 12/2/2558, 07:47:29
การให้ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นปีที่ 4) ปีการศึกษา 2558 ของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา : 22/1/2558, 09:02:15
นักศึกษาทุนทั่วไป ปีการศึกษา 2557 จัดทำ ส.ค.ส. และเรียงความเพื่อจัดส่งให้กับผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา : 3/12/2557, 10:15:11
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2557 : 28/11/2557, 14:43:12
มอบทุนการศึกษาโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน : 14/11/2557, 14:23:39
 
     
   
  Update: 07/10/2554
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิค : 07/10/2554
ทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัย อุ่นเครื่อง : 24/07/2554
มหาวิทยาลัย เตรียมทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 24 : 21/07/2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 19 : 21/07/2554
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ปีการศึกษา 2554 : 21/07/2554
 
   
  Update: 25/2/2558, 04:14:19
บ.แอดวานซ์ พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครนักศึกษาที่สนใจหารายได้พิเศษ : 25/2/2558, 04:14:19
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ บริษัท Super Resume เปิดระบบ Super Resume Analysis ส่งเสริมการมีงานทำให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย : 19/2/2558, 08:42:31
ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทสตั๊ดดี้ พลัส จำกัด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ : 9/10/2557, 09:40:07
รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2557 : 27/6/2557, 08:30:26
บริษัทโตโยต้า พิษณุโลก รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง : 10/4/2557, 11:24:07
 
     
   
  Update: 02/02/2558
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชาย ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ประจำปี 2558 ตามภูมิลำเนาทางทหาร : 02/02/2558
ประกาศการขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2558 : 30/10/2557
ประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกิน : 14/09/2557
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี พ.ศ. 2557 : 29/05/2557
 
   
  Update: 17/03/2557
ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วย Open Source Software : 17/03/2557
บริษัท บีโต้ฟาร์มาซี รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง : 14/03/2557
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย เปิดรับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2557 : 14/03/2557
บริษัท กานต์นิธิ รับสมัครงานหลายอัตรา : 21/02/2557
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด : 28/01/2557
 
     
   
  Update: 19/07/2554
ขอให้ นศ.ใหม่ รหัส 54 ส่งตัวเเทนมารับผลการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ณ ห้องงานอนามัยเเละสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป : 19/07/2554
 
   
  Update: 24/02/2558
กำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ : 24/02/2558
TesT : 10/12/2557
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสีอะวอร์ดกับผลิตภัณฑ์ตราม้า : 26/09/2557
ประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกิน : 14/09/2557
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายค่านิยม 12 ประการ : 13/09/2557
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศณษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ : 25/08/2557
 
     
   
  Update: 04/12/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 04/12/2557
นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลด่วน! : 24/10/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 16/09/2557
นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลด่วน! : 30/06/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 06/06/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 03/02/2557
 
 
     
You're visitor number
Start on 28/07/2552
 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7056, 0-5526-7078, 0-5526-7000 ต่อ 315, 316, 256 หมายเลขภายใน 9601