Update:
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 17 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 16 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 15 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 14 ปีการศึกษา 2555 : 09/11/2555
 
   
  Update: 23/01/2558
ข่าวดี!! ขยายเวลาสำหรับผู้ยื่นความประสงค์ขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะสาขาที่ขาดแคลน) : 23/01/2558
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พิบูลทำดี เป็นคนดีถวายในหลวง : 18/01/2558
ด่วน!! เปลี่ยนแปลงวันที่จัดกิจกรรมจิตอาสา “พิบูลทำดี เป็นคนดีถวายในหลวง” : 13/01/2558
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุนกู้ยืม เข้าร่วมกิจกรรมพิบูลทำดี เป็นคนดี ถวายในหลวง : 07/01/2558
ประชุมนักศึกษา กยศ.ชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2558 : 28/12/2557
 
     
   
  Update: 13/01/2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา : 13/01/2558
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา : 12/01/2558
เปิดให้ซ่อมกิจกรรม ครั้งที่ 7/2557 (หมดเขตลงชื่อ 5 ม.ค.58) : 26/12/2557
งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาปิดให้บริการ 1 วัน : 14/12/2557
เปิดให้ซ่อมกิจกรรม ครั้งที่ 6/2557 (หมดเขต 13 พ.ย. หรือเมื่อครบตามจำนวน) : 12/11/2557
 
   
  Update: 22/1/2558, 09:02:15
การให้ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นปีที่ 4) ปีการศึกษา 2558 ของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา : 22/1/2558, 09:02:15
นักศึกษาทุนทั่วไป ปีการศึกษา 2557 จัดทำ ส.ค.ส. และเรียงความเพื่อจัดส่งให้กับผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา : 3/12/2557, 10:15:11
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2557 : 28/11/2557, 14:43:12
มอบทุนการศึกษาโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน : 14/11/2557, 14:23:39
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2557 : 6/11/2557, 11:53:26
 
     
   
  Update: 07/10/2554
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิค : 07/10/2554
ทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัย อุ่นเครื่อง : 24/07/2554
มหาวิทยาลัย เตรียมทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 24 : 21/07/2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 19 : 21/07/2554
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ปีการศึกษา 2554 : 21/07/2554
 
   
  Update: 25/1/2558, 05:16:57
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 : 25/1/2558, 05:16:57
ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้ามากรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2559 ที่ http://goo.gl/IzlWMP : 22/1/2558, 09:35:45
บริษัทโฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าบรรจุเป็นนักศึกษาฝึกงานและพนักงานประจำ หลายอัตรา : 20/1/2558, 09:24:52
ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าแสดงความคิดเห็นต่อการให้คำปรึกษา บริการข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมพัฒนาวิชาการ-วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 9/1/2558, 02:39:57
ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมเรียนๆเล่นๆก็เป็นอาชีพ'57 หัวข้อ Valentine Cupcake : 7/1/2558, 06:31:11
 
     
   
  Update: 30/10/2557
ประกาศการขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2558 : 30/10/2557
ประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกิน : 14/09/2557
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี พ.ศ. 2557 : 29/05/2557
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี พ.ศ. 2557 : 29/05/2557
 
   
  Update: 17/03/2557
ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วย Open Source Software : 17/03/2557
บริษัท บีโต้ฟาร์มาซี รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง : 14/03/2557
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย เปิดรับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2557 : 14/03/2557
บริษัท กานต์นิธิ รับสมัครงานหลายอัตรา : 21/02/2557
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด : 28/01/2557
 
     
   
  Update: 19/07/2554
ขอให้ นศ.ใหม่ รหัส 54 ส่งตัวเเทนมารับผลการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ณ ห้องงานอนามัยเเละสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป : 19/07/2554
 
   
  Update: 10/12/2557
TesT : 10/12/2557
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสีอะวอร์ดกับผลิตภัณฑ์ตราม้า : 26/09/2557
ประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกิน : 14/09/2557
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายค่านิยม 12 ประการ : 13/09/2557
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศณษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ : 25/08/2557
โครงการ "ออกค่าย...ได้ยิ้ม" ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ : 03/08/2557
 
     
   
  Update: 04/12/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 04/12/2557
นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลด่วน! : 24/10/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 16/09/2557
นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลด่วน! : 30/06/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 06/06/2557
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล : 03/02/2557
 
 
     
You're visitor number
Start on 28/07/2552
 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7056, 0-5526-7078, 0-5526-7000 ต่อ 315, 316, 256 หมายเลขภายใน 9601