วิธีแก้กิจกรรม และดาวโหลดแบบฟอร์มแก้กิจกรรม
ซ่อมกิจกรรม “ช่วยงานตามหน่วยงาน”
ช่วยทำงานในหน่วยงาน 1 กิจกรรม ใช้เวลา 8 ชั่วโมง
(08.30-16.30 น.) หรือตามที่หน่วยงานกำหนด
🌾 ...

ดูรายละเอียด
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัดงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการ ...

ดูรายละเอียด
  เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมพิธี “:สองแควน้อมอาลัย ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์”
ประจำวันที่ : 9/11/2559
รายละเอียด : ประจำวันที่ : 9/11/2559

รายละเอียด : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปิดให้ซ่อมกิจกรรมท ...

ดูรายละเอียด
  เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมทอดกฐิน ณ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต)
ประจำวันที่ : 1/1/2559

รายละเอียด : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปิดให้ซ่อมกิจกรรมที่นักศึกษาไม่ผ่านและสะสมคะแนนจิตอาสาของ กยศ. ป ...

ดูรายละเอียด
 
 
 
โครงการ "ปันฝัน เเต้มสีเพื่อน้อง" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชาย ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ประจำปี 2559 ตามภูมิลำเนาทางทหาร
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชาย ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ประจำปี 2558 ตามภูมิลำเนาทางทหาร
ประกาศการขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกิน
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี พ.ศ. 2557
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี พ.ศ. 2557
การรับสมัครและรายตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชาย ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ประจำปี 2557 ตามภูมิลำเนาทางทหาร
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชาย ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2555 ตามภูมิลำเนาทางทหาร
ประกาศการผ่อนผันทหาร สำหรับ นศ.ชายเกิดพ.ศ. 2535 สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งเเต่วันที่ 1 พ.ย. 55 ถึง วันที่ 31 ม.ค. 56 นี้ (หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น)
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร สังกัด ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2555
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 55 ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 เเละให้มารายงานตัวขึ้นปี 5 ในวันที่ 28-29 พ.ค. 55 ณ ห้องกิจกรรม
 
 
ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติ
 
Copyright © 2007 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster