ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2557
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2557 (ปีการศึกษา 2555-2556) ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเช ...

ดูรายละเอียด
  นักศึกษาภาคกศ.ป.ป. ติดต่อถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ที่กองบริการการศึกษา ด่วนภายใน 23 ส.ค.57
นักศึกษาภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) ท่านใด ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ให้ติดต่อถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ได้ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารทีปวิ ...

ดูรายละเอียด
  กำหนดการการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
กำหนดการการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ...

ดูรายละเอียด
  ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ...

ดูรายละเอียด
 
 
 
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี พ.ศ. 2557
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี พ.ศ. 2557
การรับสมัครและรายตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชาย ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ประจำปี 2557 ตามภูมิลำเนาทางทหาร
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชาย ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2555 ตามภูมิลำเนาทางทหาร
ประกาศการผ่อนผันทหาร สำหรับ นศ.ชายเกิดพ.ศ. 2535 สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งเเต่วันที่ 1 พ.ย. 55 ถึง วันที่ 31 ม.ค. 56 นี้ (หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น)
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร สังกัด ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2555
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 55 ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 เเละให้มารายงานตัวขึ้นปี 5 ในวันที่ 28-29 พ.ค. 55 ณ ห้องกิจกรรม
 
 
 
Copyright © 2007 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster