ประกาศแจ้งวันที่งานกิจกรรมนักศึกษาปิดให้บริการ
งานกิจกรรมนักศึกษาจะปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่จะมาใช้บริการในวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2557 และจะเปิดให้บริการใหม่ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ...

ดูรายละเอียด
  เปิดให้ซ่อมกิจกรรม ครั้งที่ 7/2556 (ปิดระบบ ประกาศรายชื่อ จำนวน 90คน)
งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปิดให้ซ่อมกิจกรรมที่นักศึกษาไม่ผ่าน ปีการศึกษา 2556ครั้งที่ 7/2556
ดูรายละเอียด
  รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มรพส. ปีการศึกษา 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา
ภาคปกติ ประจำปีการ ...

ดูรายละเอียด
  ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2557นักศึกษาชาย สัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 21 ปีบริบ ...

ดูรายละเอียด
 
 
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชาย ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ประจำปี 2557 ตามภูมิลำเนาทางทหาร
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชาย ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2555 ตามภูมิลำเนาทางทหาร
ประกาศการผ่อนผันทหาร สำหรับ นศ.ชายเกิดพ.ศ. 2535 สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งเเต่วันที่ 1 พ.ย. 55 ถึง วันที่ 31 ม.ค. 56 นี้ (หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น)
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร สังกัด ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2555
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 55 ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 เเละให้มารายงานตัวขึ้นปี 5 ในวันที่ 28-29 พ.ค. 55 ณ ห้องกิจกรรม
 
 
 
Copyright © 2007 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster