เปิดให้ซ่อมกิจกรรม ครั้งที่ 9/2557 (ปิดระบบและประกาศรายชื่อ)
งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปิดให้ซ่อมกิจกรรมที่นักศึกษาไม่ผ่าน ปีการศึกษา 2557


ครั้งที่ 9/2557


(หมดเขตลง ...

ดูรายละเอียด
  ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติ
ทางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเปิดรับสมัครนั ...

ดูรายละเอียด
  เปิดให้ซ่อมกิจกรรม ครั้งที่ 8/2557 (ปิดระบบ เนื่องจากมีผู้ชื่อลงครบตามจำนวน)
งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปิดให้ซ่อมกิจกรรมที่นักศึกษาไม่ผ่าน ปีการศึกษา 2557


ครั้งที่ 8/2557


(หมดเขตลง ...

ดูรายละเอียด
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา
โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง / คุณสมบัติของผู้สมัคร และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดูได้จากประกาศตามลิงค์นี้ค่ะ...

ดูรายละเอียด
 
 
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชาย ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ประจำปี 2558 ตามภูมิลำเนาทางทหาร
ประกาศการขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกิน
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี พ.ศ. 2557
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี พ.ศ. 2557
การรับสมัครและรายตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชาย ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ประจำปี 2557 ตามภูมิลำเนาทางทหาร
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชาย ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2555 ตามภูมิลำเนาทางทหาร
ประกาศการผ่อนผันทหาร สำหรับ นศ.ชายเกิดพ.ศ. 2535 สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งเเต่วันที่ 1 พ.ย. 55 ถึง วันที่ 31 ม.ค. 56 นี้ (หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น)
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร สังกัด ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2555
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 55 ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 เเละให้มารายงานตัวขึ้นปี 5 ในวันที่ 28-29 พ.ค. 55 ณ ห้องกิจกรรม
 
 
ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติ
 
Copyright © 2007 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster