มรพส.ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 นี้ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจ Pibul Idol ปีที่ 3
อัพโหลด: 3/4/2561, 11:24:19
26 กุมภาพันธ์ "วันสหกรณ์แห่งชาติ"
อัพโหลด: 25/2/2561, 17:24:42
มรพส.จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2560 ในวันราชภัฏ 14 ก.พ.61
อัพโหลด: 7/2/2561, 01:46:41
ขอเชิญนักศึกษา มรพส. ร่วม workshop ในโครงการเรียนๆ เล่นๆ ก็เป็นอาชีพ'60
อัพโหลด: 18/1/2561, 14:34:05
ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ฉันคือศิษย์พิบูล" ประจำปี พ.ศ.2560
อัพโหลด: 11/1/2561, 10:11:59
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
อัพโหลด: 18/4/2561, 15:49:15
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง รับสมัครผู้ช่วยนักรังสี จำนวน 6 อัตรา
อัพโหลด: 19/3/2561, 23:41:28
บริษัท มินโซล จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 7/3/2561, 17:23:06
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน
อัพโหลด: 5/3/2561, 16:23:07
สวทช. จัดมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์ 2018
อัพโหลด: 26/2/2561, 16:57:29
 
 
กำหนดการประกวด Pibul Idol ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 23/4/2561, 12:22:12
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
อัพโหลด: 10/4/2561, 08:36:33
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ และใบสมัครต้นแบบความภาคภูมิใจ (Pibul Idol ปีที่ 3) ปีการศึกษา 2560
อัพโหลด: 2/4/2561, 17:14:43
แผนผังกิจกรรม Club Friday Show ตอน "เจ็บให้สุด...แล้วหยุดที่รักตัวเอง"
อัพโหลด: 28/3/2561, 17:06:42
ขั้นตอนการใช้งานระบบระเบียนสะสม online
อัพโหลด: 28/3/2561, 16:57:28
 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-5526-7056 0-5526-7000 - 2 ต่อ 9602
Email :: guidance_psru@hotmail.com

Copyright © 2012 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster