มรพส.ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 นี้ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจ Pibul Idol ปีที่ 3
อัพโหลด: 3/4/2561, 11:24:19
26 กุมภาพันธ์ "วันสหกรณ์แห่งชาติ"
อัพโหลด: 25/2/2561, 17:24:42
มรพส.จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2560 ในวันราชภัฏ 14 ก.พ.61
อัพโหลด: 7/2/2561, 01:46:41
ขอเชิญนักศึกษา มรพส. ร่วม workshop ในโครงการเรียนๆ เล่นๆ ก็เป็นอาชีพ'60
อัพโหลด: 18/1/2561, 14:34:05
ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ฉันคือศิษย์พิบูล" ประจำปี พ.ศ.2560
อัพโหลด: 11/1/2561, 10:11:59
 
บริษัท วาลินน์18 จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตขนมเบเกอรี่
อัพโหลด: 21/6/2561, 06:39:50
บริษัท สเทบิลิตี ้ เวลท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
อัพโหลด: 26/4/2561, 09:00:36
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
อัพโหลด: 18/4/2561, 15:49:15
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง รับสมัครผู้ช่วยนักรังสี จำนวน 6 อัตรา
อัพโหลด: 19/3/2561, 23:41:28
บริษัท มินโซล จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 7/3/2561, 17:23:06
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสานฝันสู่ข้าราชการ (ติวเข้มสอบภาค ก .)
อัพโหลด: 21/6/2561, 02:26:43
บันทึกข้อความ ขออนุมัติไปราชการ
อัพโหลด: 14/6/2561, 09:22:44
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสานฝันสู่ข้าราชการ
อัพโหลด: 8/5/2561, 14:47:27
กำหนดการโครงการสานฝันสู่ข้าราชการ 2561
อัพโหลด: 8/5/2561, 11:37:44
กำหนดการประกวด Pibul Idol ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
อัพโหลด: 23/4/2561, 12:22:12
 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-5526-7056 0-5526-7000 - 2 ต่อ 9602
Email :: guidance_psru@hotmail.com

Copyright © 2012 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster