ขอเชิญนักศึกษา มรพส. ร่วม workshop ในโครงการเรียนๆ เล่นๆ ก็เป็นอาชีพ'60
อัพโหลด: 18/1/2561, 14:34:05
ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ฉันคือศิษย์พิบูล" ประจำปี พ.ศ.2560
อัพโหลด: 11/1/2561, 10:11:59
มรพส.รับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียนสำรวจข้อมูลผู้ใช้รถยนต์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อัพโหลด: 10/12/2560, 10:23:09
ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปส่งภาพประกวดหัวข้อ
อัพโหลด: 23/11/2560, 02:40:03
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรียนเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
อัพโหลด: 20/9/2560, 01:46:53
 
บริษัท เอส.ซี.ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในจำนวน 6 อัตรา
อัพโหลด: 9/10/2560, 09:41:19
บ. ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 4/10/2560, 06:57:15
บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อัพโหลด: 29/8/2560, 02:18:53
บริษัท ลานนา แนเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งประชาสัมพันธ์
อัพโหลด: 29/8/2560, 02:03:16
บ.แลคตาซอย รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 7/8/2560, 02:22:58
 
 
ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อัพโหลด: 8/1/2561, 10:02:28
กำหนดการโครงการอบรมอาชีพเสริมรายได้ เรียนๆ เล่นๆ ก็เป็นอาชีพ’60 DREAMCATCHER
อัพโหลด: 18/12/2560, 01:53:53
ประกาศรายชื่อนักศึกษามีความประสงค์ทำงานสำรวจข้อมูลผู้ใช้รถยนต์ในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อัพโหลด: 11/12/2560, 03:05:54
ใบสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน pdf.
อัพโหลด: 10/12/2560, 09:59:31
ใบสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน
อัพโหลด: 10/12/2560, 09:59:00
 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-5526-7056 0-5526-7000 - 2 ต่อ 9602
Email :: guidance_psru@hotmail.com

Copyright © 2012 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster