มรพส.ประกาศให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลระเบียนสะสมออนไลน์ ปีการศึกษา 2561 ทุกคน
อัพโหลด: 8/8/2561, 04:31:08
มรพส.ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และ ภาค กศ.ป.ป. รุ่นที่ 22 เข้าร่วมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน
อัพโหลด: 14/7/2561, 05:02:51
มรพส.ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2561 ภาคปกติ ทุกคนเข้าร่วมประชุม 4 ส.ค.นี้
อัพโหลด: 13/7/2561, 03:36:14
มรพส.ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 นี้ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจ Pibul Idol ปีที่ 3
อัพโหลด: 3/4/2561, 11:24:19
26 กุมภาพันธ์ "วันสหกรณ์แห่งชาติ"
อัพโหลด: 25/2/2561, 17:24:42
 
บริษัท วาลินน์18 จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตขนมเบเกอรี่
อัพโหลด: 21/6/2561, 06:39:50
บริษัท สเทบิลิตี ้ เวลท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
อัพโหลด: 26/4/2561, 09:00:36
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
อัพโหลด: 18/4/2561, 15:49:15
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง รับสมัครผู้ช่วยนักรังสี จำนวน 6 อัตรา
อัพโหลด: 19/3/2561, 23:41:28
บริษัท มินโซล จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 7/3/2561, 17:23:06
 
 
คำสั่งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 15/8/2561, 05:46:01
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาบันทึกระเบียนสะสมออนไลน์ ปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 8/8/2561, 04:27:57
แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ.2561
อัพโหลด: 8/8/2561, 03:47:05
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ.2561
อัพโหลด: 8/8/2561, 03:46:54
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 22
อัพโหลด: 10/7/2561, 10:03:15
 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-5526-7056 0-5526-7000 - 2 ต่อ 9602
Email :: guidance_psru@hotmail.com

Copyright © 2012 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster