มรพส. ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ค.62 โดยพร้อมเพรียงกัน
อัพโหลด: 20/4/2562, 09:49:51
Singha Biz Course ปีที่ 11 โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ ที่จะทำให้คุณได้มีโอกาสร่วมงานกับสิงห์
อัพโหลด: 4/1/2562, 08:57:10
Social Learning Designers โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในสังคม ที่จะทำให้คุณมีโอกาสได้ทำงานจริง
อัพโหลด: 3/1/2562, 09:56:09
กำหนดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 รู้ไว้ให้เตรียมพร้อม!
อัพโหลด: 30/11/2561, 11:47:36
 
บริษัท Silkspan อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 14/3/2562, 03:46:42
บริษัท แฟลชเอ็กซ์เพรส จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 8/3/2562, 07:45:44
บริษัท เทอราบิท จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 8/3/2562, 07:45:03
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 8/3/2562, 07:43:22
บริษัท พรเกษม กรุ๊ป จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 22/2/2562, 02:02:27
 
ยังไม่มีข้อมูลขณะนี้
 
หนังสือสัญญาเช่ารถเดินทางไปราชการ
อัพโหลด: 21/5/2562, 16:38:01
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อัพโหลด: 21/5/2562, 16:35:51
บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ
อัพโหลด: 21/5/2562, 16:34:14
ประกาศมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาบันทึกข้อมูลระบบติดตามผลบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 17/5/2562, 00:42:07
ขั้นตอนการใช้งาน ระบบ super resume-สำหรับนักศึกษา
อัพโหลด: 17/5/2562, 00:40:20
 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-5526-7056 0-5526-7000 - 2 ต่อ 9602
Email :: guidance_psru@hotmail.com

Copyright © 2012 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster