Singha Biz Course ปีที่ 11 โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ ที่จะทำให้คุณได้มีโอกาสร่วมงานกับสิงห์
อัพโหลด: 4/1/2562, 08:57:10
Social Learning Designers โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในสังคม ที่จะทำให้คุณมีโอกาสได้ทำงานจริง
อัพโหลด: 3/1/2562, 09:56:09
กำหนดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 รู้ไว้ให้เตรียมพร้อม!
อัพโหลด: 30/11/2561, 11:47:36
 
บริษัท Silkspan อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 14/3/2562, 03:46:42
บริษัท แฟลชเอ็กซ์เพรส จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 8/3/2562, 07:45:44
บริษัท เทอราบิท จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 8/3/2562, 07:45:03
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 8/3/2562, 07:43:22
บริษัท พรเกษม กรุ๊ป จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 22/2/2562, 02:02:27
 
ยังไม่มีข้อมูลขณะนี้
 
กำหนดการกิจกรรม Start Develop Up
อัพโหลด: 3/3/2562, 09:41:49
ประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์
อัพโหลด: 29/1/2562, 08:27:11
เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
อัพโหลด: 25/12/2561, 04:23:53
คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)
อัพโหลด: 20/12/2561, 06:15:43
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2561
อัพโหลด: 10/12/2561, 17:32:44
 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-5526-7056 0-5526-7000 - 2 ต่อ 9602
Email :: guidance_psru@hotmail.com

Copyright © 2012 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster