จำนวนข่าวทั้งหมด 99 รายการ
 
มรพส.ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 นี้ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจ Pibul Idol ปีที่ 3
อัพโหลด: 3/4/2561, 11:24:19
26 กุมภาพันธ์ "วันสหกรณ์แห่งชาติ"
อัพโหลด: 25/2/2561, 17:24:42
มรพส.จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2560 ในวันราชภัฏ 14 ก.พ.61
อัพโหลด: 7/2/2561, 01:46:41
ขอเชิญนักศึกษา มรพส. ร่วม workshop ในโครงการเรียนๆ เล่นๆ ก็เป็นอาชีพ'60
อัพโหลด: 18/1/2561, 14:34:05
ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ฉันคือศิษย์พิบูล" ประจำปี พ.ศ.2560
อัพโหลด: 11/1/2561, 10:11:59
มรพส.รับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียนสำรวจข้อมูลผู้ใช้รถยนต์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อัพโหลด: 10/12/2560, 10:23:09
ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปส่งภาพประกวดหัวข้อ
อัพโหลด: 23/11/2560, 02:40:03
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรียนเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
อัพโหลด: 20/9/2560, 01:46:53
กำหนดการโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
อัพโหลด: 18/7/2560, 11:29:14
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
อัพโหลด: 18/7/2560, 11:25:43
ดาวน์โหลดแบบแจ้งข้อมูลการให้บริการนักศึกษา
อัพโหลด: 14/6/2560, 07:52:32
ขอเชิญนายจ้างร่วม"นัดพบแรงงาน" ในวันปัจฉิมนิเทศ มรพส. 9 พ.ค.นี้
อัพโหลด: 4/5/2560, 08:54:30
มรพส.ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกคน บันทึกข้อมูลระบบติดตามผลบัณฑิต
อัพโหลด: 12/4/2560, 09:00:47
มรพส.ขอเชิญนักศึกษาปีสุดท้ายร่วมปัจฉิมนิเทศ 2559 วันที่ 9 พ.ค.นี้ พบกับวิทยากร "คุณต้นกล้า" และ "คุณจอยจราจร" จากช่อง 7 สี และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมา
อัพโหลด: 9/4/2560, 09:55:47
มรพส.ขอเชิญนักศึกษาปีสุดท้ายสมัครเป็นต้นแบบ Pibul Idol 2017 ชิงเงินรางวัล 16,500 บาท
อัพโหลด: 12/3/2560, 05:01:00
ด่วน! บุหงาอาลัย ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาการอบรม ในวันที่ 8 มี.ค.60 พบกันในงาน pibul showcase
อัพโหลด: 3/2/2560, 15:51:50
มรพส.ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม พร้อมจัดพิธีเชิดชูเกียรติยิ่งใหญ่ใน "วันราชภัฏ" 14 ก.พ.60
อัพโหลด: 23/1/2560, 15:18:53
รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสัญจร (PSRU Care Model) ปีการศึกษา 2559
อัพโหลด: 15/12/2559, 14:23:08
มรพส.ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ในโอกาสครบรอบ 90 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
อัพโหลด: 3/11/2559, 19:44:38
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) รับสมัครบุคคลเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
อัพโหลด: 30/8/2559, 22:05:06
หน้า 1 [2] [3] [4] [5
 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-5526-7056 0-5526-7000 - 2 ต่อ 9602
Email :: guidance_psru@hotmail.com

Copyright © 2012 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster