จำนวนข่าวทั้งหมด 4 รายการ
 
มรพส. ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ค.62 โดยพร้อมเพรียงกัน
อัพโหลด: 20/4/2562, 09:49:51
Singha Biz Course ปีที่ 11 โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ ที่จะทำให้คุณได้มีโอกาสร่วมงานกับสิงห์
อัพโหลด: 4/1/2562, 08:57:10
Social Learning Designers โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในสังคม ที่จะทำให้คุณมีโอกาสได้ทำงานจริง
อัพโหลด: 3/1/2562, 09:56:09
กำหนดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 รู้ไว้ให้เตรียมพร้อม!
อัพโหลด: 30/11/2561, 11:47:36
หน้า 1 
 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-5526-7056 0-5526-7000 - 2 ต่อ 9602
Email :: guidance_psru@hotmail.com

Copyright © 2012 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster