จำนวนข่าวทั้งหมด 6 รายการ
 
บริษัท Silkspan อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 14/3/2562, 03:46:42
บริษัท แฟลชเอ็กซ์เพรส จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 8/3/2562, 07:45:44
บริษัท เทอราบิท จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 8/3/2562, 07:45:03
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 8/3/2562, 07:43:22
บริษัท พรเกษม กรุ๊ป จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 22/2/2562, 02:02:27
บริษัท แคนเซอิ จำกัด รับสมัครพนักงาน
อัพโหลด: 28/11/2561, 12:57:18
หน้า 1 
 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-5526-7056 0-5526-7000 - 2 ต่อ 9602
Email :: guidance_psru@hotmail.com

Copyright © 2012 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster