þ. ԭѡ֡Ҫ鹻ش ԨѨ ա֡ 2561 ѹ 11 ..62 ¾§ѹ

ѹѾŴ: 20/4/2562, 09:49:51
 

รพ. กหนดจดพธปจฉนทนกก หรบนกกคปกตทกลงจรจกรก ปรจปกรก 2561
จงขชญนกกทกลงจรจกรกคปกต (ยกนคณครตร) ขรกจกรร นนรท 11 พค 2562
ณ หปรชรชรโชต (นทลก) ตงตล 08.00 น. ปนตนป


กหนดกร >> http://saf.psru.ac.th/admin_new/file/post_training61.pdf