ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
อัพโหลด: 5/10/2560, 03:47:41
ข่าวดี!!รับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
อัพโหลด: 18/9/2560, 08:03:24
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
อัพโหลด: 11/9/2560, 08:28:19
ด่วน!!ข่าวดีทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง(สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
อัพโหลด: 5/9/2560, 06:05:03
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2559
อัพโหลด: 9/8/2559, 01:07:06
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2559
อัพโหลด: 27/10/2559, 17:12:49
ประกาศรายฃื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจาณาคุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2558
อัพโหลด: 17/2/2559, 23:31:25
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลจากสำนักงาน ก.พ.
อัพโหลด: 29/10/2558, 17:47:45
นักศึกษาทุนทั่วไป ปีการศึกษา 2557 จัดทำ ส.ค.ส. และเรียงความเพื่อจัดส่งให้กับผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
อัพโหลด: 3/12/2557, 10:15:11
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2557
อัพโหลด: 25/9/2557, 02:22:57
 
 
งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-5526-7056 0-5526-7000 - 2 ต่อ 9602
Email :: guidance_psru@hotmail.com

Copyright © 2007 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster