ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2562
อัพโหลด: 17/7/2562, 10:02:30
ประกาศ!!!แจ้งกำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 21/5/2562, 17:49:49
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 24/4/2562, 02:59:36
ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 12/3/2562, 02:34:56
รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป(ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 15/1/2562, 02:01:36
 
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนทั่วไป ปีการศึกษา 2562
อัพโหลด: 17/7/2562, 09:56:31
ใบสมัครขอรับทุน ปีการศึกษา 2562
อัพโหลด: 17/7/2562, 09:56:08
si
อัพโหลด: 21/5/2562, 17:49:28
80
อัพโหลด: 21/5/2562, 17:35:01
20
อัพโหลด: 21/5/2562, 17:34:38
 
งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-5526-7056 0-5526-7000 - 2 ต่อ 9602
Email :: guidance_psru@hotmail.com

Copyright © 2007 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster