ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนทั่วไป ปีการศึกษา 2561-รอบขยายระยะเวลา
อัพโหลด: 12/3/2562, 02:25:45
ใบสมัครขอรับทุน ปีการศึกษา 2561(รอบขยายระยะเวลา)
อัพโหลด: 12/3/2562, 02:25:12
ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 9/1/2562, 15:12:40
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 9/1/2562, 14:43:18
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 9/1/2562, 14:27:07
 
งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-5526-7056 0-5526-7000 - 2 ต่อ 9602
Email :: guidance_psru@hotmail.com

Copyright © 2007 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster