จำนวนข่าวทั้งหมด 17 รายการ
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนทั่วไป ปีการศึกษา 2562
อัพโหลด: 17/7/2562, 09:56:31
ใบสมัครขอรับทุน ปีการศึกษา 2562
อัพโหลด: 17/7/2562, 09:56:08
si
อัพโหลด: 21/5/2562, 17:49:28
80
อัพโหลด: 21/5/2562, 17:35:01
20
อัพโหลด: 21/5/2562, 17:34:38
10
อัพโหลด: 21/5/2562, 17:34:11
ทุนคุณสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
อัพโหลด: 24/4/2562, 02:48:28
รายชื่อทุนเรียนดี มีจิตอาสา
อัพโหลด: 24/4/2562, 02:48:08
รายชื่อทุนคนดี มีคุณธรรม
อัพโหลด: 24/4/2562, 02:47:40
รายชื่อทุนเรียนดี
อัพโหลด: 24/4/2562, 02:47:07
ประกาศ มรพส. รายชื่อ 2561-111 ราย
อัพโหลด: 24/4/2562, 02:46:47
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาทุกคณะ
อัพโหลด: 22/4/2562, 08:33:03
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนทั่วไป ปีการศึกษา 2561-รอบขยายระยะเวลา
อัพโหลด: 12/3/2562, 02:25:45
ใบสมัครขอรับทุน ปีการศึกษา 2561(รอบขยายระยะเวลา)
อัพโหลด: 12/3/2562, 02:25:12
ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 9/1/2562, 15:12:40
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 9/1/2562, 14:43:18
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 9/1/2562, 14:27:07
หน้า 1 
 
งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-5526-7056 0-5526-7000 - 2 ต่อ 9602
Email :: guidance_psru@hotmail.com

Copyright © 2007 Student Affairs Divison of PSRU. All rights reserved. Contact webmaster