กองพัฒนานักศึกษา
แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 83 ข่าว
 
11/03/2563 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
01/03/2563 | พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ผู้นำองค์การนักศึกษา๒๕๖๒
28/02/2563 | ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดงานนิทรรศการอาชีพ
26/02/2563 | คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ
21/03/2562 | เชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว้่่นฟ้า ปี 2562
21/03/2562 | ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์อำนวยจิตอาสาจังหวัดและอำเภอ
21/03/2562 | ประชาสัมพันธ์ตู้ให้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Kiosk) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
21/03/2562 | ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
21/03/2562 | ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
21/03/2562 | ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]   
หน้า 1/9
 
 
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.