กองพัฒนานักศึกษา
09/01/2560 | ขยายเวลารับสมัครประกวดโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา
15/12/2559 | ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์
17/08/2559 | ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปี 2559
12/08/2559 | ผอ.กพน. ร่วมพิธีถวายราชสดุดีมหาราชินี
07/08/2559 | สารงานกิจการนักศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
04/08/2559 | ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เครือข่ายนักประกันคุณภาพอาเซียนรุ่นเยาว์
 
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
กิจกรรมนักศึกษา
16/05/2560 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
03/11/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมพิธี “:สองแควน้อมอาลัย ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์”
28/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมทอดกฐิน ณ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต)
23/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมแปรอักษรจังหวัดพิษณุโลก
27/09/2559 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
25/07/2560 | ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560
24/07/2560 | เลขที่ใบเสร็จ นักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 3
19/07/2560 | ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทผู้กู้รายเก่า(รหัส60) และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี
12/07/2560 | ข่าวดี!!!ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืม กยศ. ประเภทผู้กู้รายเก่า (รหัส 56-59) ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการลงทะเบียน
18/05/2560 | เลขที่ใบเสร็จ นักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 รอบ 4
 
องค์การนักศึกษา
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
ทุนทั่วไป (ให้เปล่า)
27/10/2559, 17:12:49| ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2559
9/8/2559, 01:07:06| ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2559
23/2/2559, 22:15:03| ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิ บุณยเกตุ ประจำปี 2559
17/2/2559, 23:31:25| ประกาศรายฃื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจาณาคุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2558
11/2/2559, 21:40:02| ประชาสัมพันธ์ทุนกนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2559
 
บริการและสวัสดิการ
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
แนะแนว
24/7/2560, 04:53:47 | ศูนย์บริการอาชีพและส่งเสริมการทำงานระหว่างเรียน มรพส. รับสมัครนักศึกษาที่สนใจทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2560
18/7/2560, 11:29:14 | กำหนดการโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
18/7/2560, 11:25:43 | กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
17/7/2560, 11:27:59 | ประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดพิษณุโลก
17/7/2560, 11:27:24 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดพิษณุโลก
 
หอพัก
11/1/2559 | การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2558
 
ศิษย์เก่า
26/02/2560 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม
03/11/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าซื้อเสื้อที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกองทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
31/01/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมเสวนา ๙๐ ปีพิบูลสงครามแห่งความภาคภูมิใจ ในวันราชภัฏ อาทิตย์ที่ ๑๔ ก.พ. นี้
01/11/2558 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
24/08/2558 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
 
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.