กองพัฒนานักศึกษา
07/03/2561 | ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาทุนมฺลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
09/01/2560 | ขยายเวลารับสมัครประกวดโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา
15/12/2559 | ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์
17/08/2559 | ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปี 2559
12/08/2559 | ผอ.กพน. ร่วมพิธีถวายราชสดุดีมหาราชินี
07/08/2559 | สารงานกิจการนักศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
กิจกรรมนักศึกษา
27/04/2561 | วิธีแก้กิจกรรม และดาวโหลดแบบฟอร์มแก้กิจกรรม
16/05/2560 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
03/11/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมพิธี “:สองแควน้อมอาลัย ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์”
28/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมทอดกฐิน ณ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต)
23/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมแปรอักษรจังหวัดพิษณุโลก
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
07/05/2561 | กำหนดการรับแบบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้กู้รายเก่า(รหัส 57-60)
03/05/2561 | ประชุมนักศึกษา กยศ. ที่ประสงค์ยื่นกู้ในปีการศึกษา 2561และคืนเอกสารสัญญาฯ
25/04/2561 | กำหนดการส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ นักศึกษา ภาค กศ.ป.ป. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
29/03/2561 | เลขที่ใบเสร็จ นักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 รอบที่1
29/03/2561 | เลขที่ใบเสร็จ นักศึกษา กรอ. ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2
 
องค์การนักศึกษา
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
ทุนทั่วไป (ให้เปล่า)
5/10/2560, 03:47:41| ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
18/9/2560, 08:03:24| ข่าวดี!!รับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
11/9/2560, 08:28:19| ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
5/9/2560, 06:05:03| ด่วน!!ข่าวดีทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง(สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
27/10/2559, 17:12:49| ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2559
 
บริการและสวัสดิการ
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
แนะแนว
18/4/2561, 15:49:15 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
3/4/2561, 11:24:19 | มรพส.ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 นี้ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจ Pibul Idol ปีที่ 3
20/3/2561, 17:43:42 | บัณฑิตวิทยาลัย มรพส. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
7/2/2561, 01:46:41 | มรพส.จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2560 ในวันราชภัฏ 14 ก.พ.61
18/1/2561, 14:34:05 | ขอเชิญนักศึกษา มรพส. ร่วม workshop ในโครงการเรียนๆ เล่นๆ ก็เป็นอาชีพ'60
 
หอพัก
11/1/2559 | การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2558
 
ศิษย์เก่า
07/02/2561 | พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
08/01/2561 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
26/02/2560 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม
03/11/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าซื้อเสื้อที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกองทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
31/01/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมเสวนา ๙๐ ปีพิบูลสงครามแห่งความภาคภูมิใจ ในวันราชภัฏ อาทิตย์ที่ ๑๔ ก.พ. นี้
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
11/05/2561 | ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถบัส'โครงการศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2561 | ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2561 | ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปสำหรับใส่เกียรติบัตรงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2561 | ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2561 | ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอาคารกองพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.