กองพัฒนานักศึกษา
21/03/2562 | เชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว้่่นฟ้า ปี 2562
21/03/2562 | ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์อำนวยจิตอาสาจังหวัดและอำเภอ
21/03/2562 | ประชาสัมพันธ์ตู้ให้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Kiosk) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
21/03/2562 | ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
21/03/2562 | ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
21/03/2562 | ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
กิจกรรมนักศึกษา
27/04/2561 | วิธีแก้กิจกรรม และดาวโหลดแบบฟอร์มแก้กิจกรรม
16/05/2560 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
03/11/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมพิธี “:สองแควน้อมอาลัย ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์”
28/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมทอดกฐิน ณ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต)
23/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมแปรอักษรจังหวัดพิษณุโลก
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
21/05/2562 | กำหนดการรับแบบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2562 ประเภทผู้กู้รายเก่า (รหัส 58-61)
02/05/2562 | กำหนดการรับแบบคำขอกู้ยืม สำหรับผู้ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่า (รหัส 58-61) ภาคปกติและกศ.ป.ป.
26/04/2562 | ขอเชิญนักศึกษาที่ประสงค์กู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2562 ประเภทผู้กู้รายเก่า และผู้กู้รายใหม่ (รหัส 58-61)
22/04/2562 | กำหนดการส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ภาค กศ.ป.ป. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
01/04/2562 | เลขที่ใบเสร็จ นักศึกษา กรอ. ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
 
องค์การนักศึกษา
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
ทุนทั่วไป (ให้เปล่า)
21/5/2562, 17:49:49| ประกาศ!!!แจ้งกำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
24/4/2562, 02:59:36| ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
12/3/2562, 02:34:56| ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
15/1/2562, 02:01:36| รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป(ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561
9/1/2562, 15:23:07| ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
 
บริการและสวัสดิการ
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
แนะแนว
20/4/2562, 09:49:51 | มรพส. ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ค.62 โดยพร้อมเพรียงกัน
14/3/2562, 03:46:42 | บริษัท Silkspan อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด รับสมัครพนักงาน
8/3/2562, 07:45:44 | บริษัท แฟลชเอ็กซ์เพรส จำกัด รับสมัครพนักงาน
8/3/2562, 07:45:03 | บริษัท เทอราบิท จำกัด รับสมัครพนักงาน
8/3/2562, 07:43:22 | บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครพนักงาน
 
หอพัก
11/1/2559 | การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2558
 
ศิษย์เก่า
07/02/2561 | พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
08/01/2561 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
26/02/2560 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม
03/11/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าซื้อเสื้อที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกองทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
31/01/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมเสวนา ๙๐ ปีพิบูลสงครามแห่งความภาคภูมิใจ ในวันราชภัฏ อาทิตย์ที่ ๑๔ ก.พ. นี้
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
16/05/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอ1ห้องA506
10/05/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องตัดหญ้าจำนวน 2 เครื่อง
03/05/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงขยะดำ)
03/05/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์หอพักทะเลแก้วนิเวศ
03/05/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโช๊คประตูสวิง
 
 
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.