กองพัฒนานักศึกษา
07/11/2561 | ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
29/10/2561 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
12/06/2561 | โครงการประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท
07/03/2561 | ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาทุนมฺลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
09/01/2560 | ขยายเวลารับสมัครประกวดโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา
15/12/2559 | ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์
 
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
กิจกรรมนักศึกษา
27/04/2561 | วิธีแก้กิจกรรม และดาวโหลดแบบฟอร์มแก้กิจกรรม
16/05/2560 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
03/11/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมพิธี “:สองแควน้อมอาลัย ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์”
28/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมทอดกฐิน ณ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต)
23/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมแปรอักษรจังหวัดพิษณุโลก
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
12/11/2561 | รายชื่อ นศ.ที่ได้รับการคืนเงิน กรอ. 1/2561 รอบที่ 2
09/11/2561 | รายชื่อ นศ.ที่ได้รับการคืนเงิน กยศ. 1/2561 รอบที่ 3
04/11/2561 | ขอติดตามนักศึกษา กยศ. รับเงินค่าเทอมคืน รอบ 2 ปีการศึกษา 2561
20/10/2561 | รายชื่อ นศ.ที่ได้รับการคืนเงิน กยศ. 1/2561 รอบที่ 2
04/10/2561 | เลขที่ใบเสร็จ นักศึกษา กรอ. ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
 
องค์การนักศึกษา
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
ทุนทั่วไป (ให้เปล่า)
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
บริการและสวัสดิการ
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
แนะแนว
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
หอพัก
11/1/2559 | การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2558
 
ศิษย์เก่า
07/02/2561 | พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
08/01/2561 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
26/02/2560 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม
03/11/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าซื้อเสื้อที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกองทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
31/01/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมเสวนา ๙๐ ปีพิบูลสงครามแห่งความภาคภูมิใจ ในวันราชภัฏ อาทิตย์ที่ ๑๔ ก.พ. นี้
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
12/11/2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อววัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการ
12/11/2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 8 รายการ
11/11/2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 6 รายการ
03/11/2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและเก้าอี้สำนักงาน
03/11/2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเคริ่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง
 
 
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.