กองพัฒนานักศึกษา
21/03/2562 | เชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว้่่นฟ้า ปี 2562
21/03/2562 | ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์อำนวยจิตอาสาจังหวัดและอำเภอ
21/03/2562 | ประชาสัมพันธ์ตู้ให้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Kiosk) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
21/03/2562 | ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
21/03/2562 | ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
21/03/2562 | ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
กิจกรรมนักศึกษา
27/04/2561 | วิธีแก้กิจกรรม และดาวโหลดแบบฟอร์มแก้กิจกรรม
16/05/2560 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
03/11/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมพิธี “:สองแควน้อมอาลัย ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์”
28/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมทอดกฐิน ณ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต)
23/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมแปรอักษรจังหวัดพิษณุโลก
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
10/03/2562 | เลขที่ใบเสร็จ นักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 รอบที่ 1
24/02/2562 | ข่าวดี !!! ประกาศรายชื่อ นศ.ที่ได้รับการคืนเงิน กยศ. 1/2561 รอบที่ 2
05/12/2561 | กำหนดการส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ นักศึกษา กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกชั้นปี
05/12/2561 | กำหนดการส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ นักศึกษา กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.ป.ป. ทุกชั้นปี
03/12/2561 | เลขที่ใบเสร็จ นักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 รอบ 4
 
องค์การนักศึกษา
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
ทุนทั่วไป (ให้เปล่า)
12/3/2562, 02:34:56| ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
15/1/2562, 02:01:36| รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป(ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561
9/1/2562, 15:23:07| ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
9/1/2562, 14:24:26| รับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562
 
บริการและสวัสดิการ
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
แนะแนว
14/3/2562, 03:46:42 | บริษัท Silkspan อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด รับสมัครพนักงาน
8/3/2562, 07:45:44 | บริษัท แฟลชเอ็กซ์เพรส จำกัด รับสมัครพนักงาน
8/3/2562, 07:45:03 | บริษัท เทอราบิท จำกัด รับสมัครพนักงาน
8/3/2562, 07:43:22 | บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครพนักงาน
22/2/2562, 02:02:27 | บริษัท พรเกษม กรุ๊ป จำกัด รับสมัครพนักงาน
 
หอพัก
11/1/2559 | การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2558
 
ศิษย์เก่า
07/02/2561 | พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
08/01/2561 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
26/02/2560 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม
03/11/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าซื้อเสื้อที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกองทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
31/01/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมเสวนา ๙๐ ปีพิบูลสงครามแห่งความภาคภูมิใจ ในวันราชภัฏ อาทิตย์ที่ ๑๔ ก.พ. นี้
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
03/03/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดส้วมพร้อมตักบ่อปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนพ.ย.2561และธ.ค.2561
18/02/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารฯซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 6 รายการ
09/01/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมกีฬา โครงการส่งสุขสานสัมพันธ์มิตรฉันท์ชาวหอ
 
 
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.