กองพัฒนานักศึกษา
12/06/2561 | โครงการประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท
07/03/2561 | ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาทุนมฺลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
09/01/2560 | ขยายเวลารับสมัครประกวดโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา
15/12/2559 | ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์
17/08/2559 | ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปี 2559
12/08/2559 | ผอ.กพน. ร่วมพิธีถวายราชสดุดีมหาราชินี
 
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
กิจกรรมนักศึกษา
27/04/2561 | วิธีแก้กิจกรรม และดาวโหลดแบบฟอร์มแก้กิจกรรม
16/05/2560 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
03/11/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมพิธี “:สองแควน้อมอาลัย ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์”
28/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมทอดกฐิน ณ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต)
23/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมแปรอักษรจังหวัดพิษณุโลก
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
17/09/2561 | ข่าวดี!!! กยศ.จัดสรรวงเงินเพิ่มเติมสำหรับผู้กู้รายใหม่
17/09/2561 | ด่วน! นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อห้องงานทุนการศึกษาเพื่อทำสัญญา ลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภายในกำหนดการที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
11/09/2561 | ข่าวดี!!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้กู้รายเก่าที่ได้รับจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม
08/09/2561 | ข่าวดี!!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ รอบขยายเวลา
25/08/2561 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืม กรอ. ปีการศึกษา 2561
 
องค์การนักศึกษา
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
ทุนทั่วไป (ให้เปล่า)
5/10/2560, 03:47:41| ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
18/9/2560, 08:03:24| ข่าวดี!!รับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
11/9/2560, 08:28:19| ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
5/9/2560, 06:05:03| ด่วน!!ข่าวดีทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง(สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
27/10/2559, 17:12:49| ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2559
 
บริการและสวัสดิการ
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
แนะแนว
18/9/2561, 13:18:33 | มรพส. ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2561
9/9/2561, 12:23:01 | โรงเรียนยอแซฟพิจิตร รับสมัครครูผู้สอน
22/8/2561, 08:44:23 | มรพส.ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
18/8/2561, 07:49:33 | มรพส. รับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2561
8/8/2561, 04:31:08 | มรพส.ประกาศให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลระเบียนสะสมออนไลน์ ปีการศึกษา 2561 ทุกคน
 
หอพัก
11/1/2559 | การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2558
 
ศิษย์เก่า
07/02/2561 | พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
08/01/2561 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
26/02/2560 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม
03/11/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าซื้อเสื้อที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกองทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
31/01/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมเสวนา ๙๐ ปีพิบูลสงครามแห่งความภาคภูมิใจ ในวันราชภัฏ อาทิตย์ที่ ๑๔ ก.พ. นี้
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
03/09/2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารฯ
16/08/2561 | จ้างป้ายสแตนดี้และโปสเตอร์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา ๒๕๖๑
16/08/2561 | จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ยินดีต้อนรับน้องใหม่
15/08/2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์บริหารงานทุนการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.