กองพัฒนานักศึกษา
07/11/2561 | ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
29/10/2561 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
12/06/2561 | โครงการประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท
07/03/2561 | ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาทุนมฺลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
09/01/2560 | ขยายเวลารับสมัครประกวดโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา
15/12/2559 | ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์
 
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
กิจกรรมนักศึกษา
27/04/2561 | วิธีแก้กิจกรรม และดาวโหลดแบบฟอร์มแก้กิจกรรม
16/05/2560 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
03/11/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมพิธี “:สองแควน้อมอาลัย ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์”
28/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมทอดกฐิน ณ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต)
23/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมแปรอักษรจังหวัดพิษณุโลก
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
05/12/2561 | กำหนดการส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ นักศึกษา กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกชั้นปี
05/12/2561 | กำหนดการส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ นักศึกษา กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.ป.ป. ทุกชั้นปี
03/12/2561 | เลขที่ใบเสร็จ นักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 รอบ 4
01/12/2561 | เลขที่ใบเสร็จ นักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 รอบ 3
01/12/2561 | เลขที่ใบเสร็จ นักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 รอบ 2
 
องค์การนักศึกษา
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
ทุนทั่วไป (ให้เปล่า)
15/1/2562, 02:01:36| รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป(ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561
9/1/2562, 15:23:07| ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
9/1/2562, 14:24:26| รับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562
 
บริการและสวัสดิการ
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
แนะแนว
4/1/2562, 08:57:10 | Singha Biz Course ปีที่ 11 โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ ที่จะทำให้คุณได้มีโอกาสร่วมงานกับสิงห์
3/1/2562, 09:56:09 | Social Learning Designers โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในสังคม ที่จะทำให้คุณมีโอกาสได้ทำงานจริง
30/11/2561, 11:47:36 | กำหนดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 รู้ไว้ให้เตรียมพร้อม!
28/11/2561, 12:57:18 | บริษัท แคนเซอิ จำกัด รับสมัครพนักงาน
 
หอพัก
11/1/2559 | การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2558
 
ศิษย์เก่า
07/02/2561 | พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
08/01/2561 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
26/02/2560 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม
03/11/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าซื้อเสื้อที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกองทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
31/01/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมเสวนา ๙๐ ปีพิบูลสงครามแห่งความภาคภูมิใจ ในวันราชภัฏ อาทิตย์ที่ ๑๔ ก.พ. นี้
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
09/01/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมกีฬา โครงการส่งสุขสานสัมพันธ์มิตรฉันท์ชาวหอ
09/01/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ โครงการส่งส
09/01/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบแสงสีเสียง โครงการส่งสุขสัมพันธ์มิตรฉันท์ชาวหอปีที่14
07/01/2562 | ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/01/2562 | ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.