กองพัฒนานักศึกษา
12/06/2561 | โครงการประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท
07/03/2561 | ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาทุนมฺลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
09/01/2560 | ขยายเวลารับสมัครประกวดโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา
15/12/2559 | ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์
17/08/2559 | ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปี 2559
12/08/2559 | ผอ.กพน. ร่วมพิธีถวายราชสดุดีมหาราชินี
 
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
กิจกรรมนักศึกษา
27/04/2561 | วิธีแก้กิจกรรม และดาวโหลดแบบฟอร์มแก้กิจกรรม
16/05/2560 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
03/11/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมพิธี “:สองแควน้อมอาลัย ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์”
28/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมทอดกฐิน ณ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต)
23/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมแปรอักษรจังหวัดพิษณุโลก
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
16/07/2561 | ประกาศรับสมัครนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2561
16/07/2561 | ประกาศรับสมัครผู้มีความประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้กู้รายเก่า(รหัส61) และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี
12/07/2561 | ขอนัดหมายผู้กู้รายเก่า (รหัส 57-60) ทำสัญญา กยศ. ปีการศึกษา 2561
12/07/2561 | งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้กู้รายเก่า (รหัส 57-60)
06/07/2561 | ข่าวประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกู้ยืมเงิน กยศ. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 
องค์การนักศึกษา
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
ทุนทั่วไป (ให้เปล่า)
5/10/2560, 03:47:41| ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
18/9/2560, 08:03:24| ข่าวดี!!รับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
11/9/2560, 08:28:19| ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
5/9/2560, 06:05:03| ด่วน!!ข่าวดีทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง(สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
27/10/2559, 17:12:49| ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2559
 
บริการและสวัสดิการ
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
แนะแนว
14/7/2561, 05:02:51 | มรพส.ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และ ภาค กศ.ป.ป. รุ่นที่ 22 เข้าร่วมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน
13/7/2561, 03:36:14 | มรพส.ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2561 ภาคปกติ ทุกคนเข้าร่วมประชุม 4 ส.ค.นี้
18/4/2561, 15:49:15 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
3/4/2561, 11:24:19 | มรพส.ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 นี้ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจ Pibul Idol ปีที่ 3
20/3/2561, 17:43:42 | บัณฑิตวิทยาลัย มรพส. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
 
หอพัก
11/1/2559 | การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2558
 
ศิษย์เก่า
07/02/2561 | พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
08/01/2561 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
26/02/2560 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม
03/11/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าซื้อเสื้อที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกองทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
31/01/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมเสวนา ๙๐ ปีพิบูลสงครามแห่งความภาคภูมิใจ ในวันราชภัฏ อาทิตย์ที่ ๑๔ ก.พ. นี้
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
13/07/2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ด้วยระบบแสงและ effect พิธีเปิดโครงการปฐมนิทเศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดบันทึกภาพแบบ OB โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องพักนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.