กองพัฒนานักศึกษา
21/03/2562 | เชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว้่่นฟ้า ปี 2562
21/03/2562 | ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์อำนวยจิตอาสาจังหวัดและอำเภอ
21/03/2562 | ประชาสัมพันธ์ตู้ให้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Kiosk) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
21/03/2562 | ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
21/03/2562 | ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
21/03/2562 | ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
กิจกรรมนักศึกษา
27/04/2561 | วิธีแก้กิจกรรม และดาวโหลดแบบฟอร์มแก้กิจกรรม
16/05/2560 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
03/11/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมพิธี “:สองแควน้อมอาลัย ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์”
28/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมทอดกฐิน ณ วัดราชมณฑป (หลวงพ่อโต)
23/10/2559 | เปิดรับนักศึกษาซ่อมกิจกรรมและจิตอาสา กยศ. ด่วน ร่วมแปรอักษรจังหวัดพิษณุโลก
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
04/12/2562 | เลขที่ใบเสร็จ นักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 2
11/10/2562 | เลขที่ใบเสร็จ นักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 1
02/07/2562 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. ประเภทผู้กู้รายเก่า(รหัส 62) และรายใหม่ทุกชั้นปี เข้ารับการสัมภาษณ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
01/07/2562 | กำหนดการส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ นักศึกษา กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.ป.ป. (รหัส 58-61)
26/06/2562 | ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน กรอ. ปีการศึกษา 2562
 
องค์การนักศึกษา
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
ทุนทั่วไป (ให้เปล่า)
17/7/2562, 10:02:30| ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2562
21/5/2562, 17:49:49| ประกาศ!!!แจ้งกำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
24/4/2562, 02:59:36| ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
12/3/2562, 02:34:56| ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
15/1/2562, 02:01:36| รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป(ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561
 
บริการและสวัสดิการ
 
ไม่มีข่าวขณะนี้
 
 
แนะแนว
20/4/2562, 09:49:51 | มรพส. ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ค.62 โดยพร้อมเพรียงกัน
14/3/2562, 03:46:42 | บริษัท Silkspan อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด รับสมัครพนักงาน
8/3/2562, 07:45:44 | บริษัท แฟลชเอ็กซ์เพรส จำกัด รับสมัครพนักงาน
8/3/2562, 07:45:03 | บริษัท เทอราบิท จำกัด รับสมัครพนักงาน
8/3/2562, 07:43:22 | บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครพนักงาน
 
หอพัก
11/1/2559 | การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2558
 
ศิษย์เก่า
07/02/2561 | พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
08/01/2561 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
26/02/2560 | ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม
03/11/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าซื้อเสื้อที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกองทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
31/01/2559 | ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมเสวนา ๙๐ ปีพิบูลสงครามแห่งความภาคภูมิใจ ในวันราชภัฏ อาทิตย์ที่ ๑๔ ก.พ. นี้
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
30/07/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ
23/07/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง
18/06/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 3 รายการ
 
 
 
     
 
Copyright 2015 © Student Development Division of Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.