• กำหนดการส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ นักศึกษา กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.ป.ป. ทุกชั้นปี (เพิ่มเติม) : 24/12/2560
  • กำหนดการส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ นักศึกษา กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.ป.ป. ทุกชั้นปี : 22/12/2560
  • กำหนดการส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ นักศึกษา กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 : 18/12/2560
  • ข่าวดี!!! กยศ.จัดสรรวงเงินสำหรับผู้กู้เก่าและรายใหม่ เพิ่มเติม : 15/12/2560
  • เลขที่ใบเสร็จ นักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 รอบ 3 : 17/11/2560