• ข่าวดี!!! กยศ.จัดสรรวงเงินเพิ่มเติมสำหรับผู้กู้รายเก่าเรียบร้อยแล้ว ประกาศรายชื่อผู้กู้รายเก่าทำสัญญาและลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนค่าครองชีพเพิ่มเติม : 12/09/2560
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2560 ประเภทผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี รอบขยายเวลา : 06/09/2560
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาโครงการ กรอ. ปีการศึกษา 2560 : 28/08/2560
  • ข่าวดี!!!ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2560 ประเภทผู้กู้รายเก่า(รหัส 60) และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี : 23/08/2560
  • ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2560 ประเภทผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.ป.ป.(เสาร์-อาทิตย์) ทุกชั้นปี : 21/08/2560